Uutiskirjerekisteri

Tietosuojaseloste: lesslyvintage.com uutiskirjerekisteri

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. 

  1. Rekisterinpitäjä 

Lessly Vintage (y-tunnus 2902229-7)
Pohjavedenkatu 4, 00980 Helsinki 

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Fida Kettunen / Lessly Vintage
Pohjavedenkatu 4, 00980 Helsinki
sähköposti thelesslycompany@gmail.com

  1. Rekisterin nimi 

Lesslyvintage.com uutiskirje rekisteri

  1. Rekisterin käyttötarkoitus 

Käytämme rekisteriä lesslyvintage.com -verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja markkinointiin. Rekisteriin liitetään kaikki verkkokaupassa uutiskirjetilaajalistalle liittyneet asiakkaat. 

  1. Rekisterin tietosisältö ja tietojen lähde 

Olemme saaneet tiedot sinulta itseltäsi kun olet liitynyt uutiskirjetilaajaksi verkkokaupassamme.

Asiakkaan perustiedot:
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Asiakkaan sähköpostiosoite 

  1. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Sähköisen uutiskirjepalvelumme tuottaja (Shopify) sijaitsee Yhdysvalloissa. Uutiskirjeen teknisen toteutuksen vuoksi voimme tämän takia siirtää nimi ja sähköpostitietojasi Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Tällaiset tiedonsiirrot suoritetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi. Käytämme Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

  1. Rekisterin suojaukset 

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin tietoja käsittelevät vain Lesslyn työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja.

  1. Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. 

  1. Tiedon päivittäminen 

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat, tarpeettomat, virheelliset ja vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinun tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. 

  1. Kielto-oikeus 

Sinulla on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen tilaus ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Voit itse kieltää tietojesi käytön uutiskirjeiden lähettämiseen ja suoramarkkinointiin perumalla itse uutiskirjeen sähköpostissa olevasta linkistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti meille yllä olevaan osoitteeseen. Säilytämme peruutuksen tai suoramarkkinointikiellon jälkeen tiedon markkinointikiellosta niin kauan kuin henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin esimerkiksi verkkokaupassa tai myymälässä asioinnin perusteella.